Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên
Điện thoại: 0919267429
Điện thoại di động: 0919267429
 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974609856
  • Email:
   nhung.nguyen504@gmail.com
 • Nguyễn Văn Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc sở giáo dục
  • Học hàm, học vị:
   thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0989081799
  • Email:
   datphamtuanhy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hà Nội
  • Email:
   muigvmamnon@gmail.com
 • Trần Thị Thanh tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế trường học
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   01674766815
  • Email:
   tamytemamnonav@gmail.com